Obóz szkoleniowy Towarzystwa „Strzelec”

W dniach 26 czerwca– 4 lipca 2021 r. odbył się obóz szkoleniowy Towarzystwa „Strzelec”. Strzelcy zakwaterowani zostali w Nowej Słupi, na skraju Puszczy Jodłowej, a zarazem Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Przeprowadzenie obozu możliwe było dzięki otrzymaniu dotacji na realizację zadania ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wsparcia rzeczowego w postaci środków
żywnościowych otrzymaliśmy także z firmy Hilton Foods sp. z o.o. z Tychów.

Program obozu przewidywał zajęcia umożliwiające ujednolicenia poziomu wyszkolenia strzelców, którzy pochodzą z różnych miejscowości i w ostatnim roku nie mieli możliwości regularnego prowadzenia szkolenia. Zajęcia obejmowały m.in.:

– musztrę indywidualną i zespołową (drużyna, pluton),

– terenoznawstwo (wyznaczanie stron świata różnymi sposobami, orientowanie mapy, wyznaczanie azymutu i marsz na azymut, kategoryzacja map, znaki na mapie, skale mapy, przeliczanie odległości na mapie na odległość w terenie, praca z kompasem i busolą),
– marsz na orientację,

– pierwsza pomoc ze szczególnym uwzględnieniem RK-O, typów ran, opatrywanie ran,
– medycyna pola walki,

– bronioznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem budowy i zasad działania kbk AK,
– teoria strzelania,
– strzelanie z broni długiej (kbk AK, Glock),

– zajęcia z taktyki „zielonej”,
– podstawy taktyki „czarnej”.