„Mocny początek” – Szkolenie trzydniowe

W dniach 24-26 września br. przeprowadzone zostało trzydniowe szkolenie w Grotnikach pod Łodzią, skierowane do młodzieży klas mundurowych. Wzięło w nim udział ponad pięćdziesięciu uczniów, którzy w ciągu trzydniowych zajęć mieli okazję zapoznać się z podstawami musztry, pierwszej pomocy, terenoznawstwa i taktyki.

Nie zabrakło także zajęć z bronioznawstwa, zasad bezpieczeństwa na strzelnicy oraz regulaminów wojskowych.

Szkolenie było realizowane w ramach projektu „Mocny początek – szkolenia dla uczniów klas mundurowych”, który został dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Ma on na celu ułatwienie uczniom klas mundurowych wejścia w rytm wymagań, które obowiązują w szkołach z klasami o profilu wojskowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *