XXIII Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego Łódź-Dobra 23 luty 2020 r.

Towarzystwo „Strzelec” zaprasza do wzięcia udziału w XXIII Marszu Szlakiem Powstania Styczniowego Łódź-Dobra.

Marsz odbywa się dla upamiętnienia bitwy pod Dobrą, która miała miejsce 24 lutego 1863 r. Oddział dowodzony przez Józefa Dworzaczka starł się z wojskami rosyjskimi pod dowództwem sztabskapitana Oposzyńskiego. Powstańcy polegli w bitwie pod Dobrą pochowani są na cmentarzu parafialnym w Dobrej, w Brzezinach i na Cmentarzu Starym w Łodzi.

Program Marszu:

Godz. 7.45 – zbiórka na rogu ul. Zgierskiej i ul. Biegańskiego w Łodzi. Przemarsz pod dąb „Kosynier” w parku im. A. Mickiewicza, odczytanie Manifestu Tymczasowego  Rządu Narodowego ze stycznia 1863 r.

Godz. 8.00-11.00 – Przeprowadzenie zawodów marszowych.

Godz. 11.00 – sformowanie pocztów sztandarowych i wymarsz uczestników uroczystości na cmentarz rzymskokatolicki w Dobrej

Godz. 11.10 – uroczystość przy Bratniej Mogile uczestników bitwy pod Dobrą (24 lutego 1863 r.) i Dobieszkowem (25 września 1863 r.) –cmentarz rzymskokatolicki w Dobrej

– krótki rys historyczny dotyczący wydarzeń powstańczych,

– przemówienia okolicznościowe,

– złożenie wiązanek kwiatów.

Godz. 11.50 – planowane zakończenie uroczystości.

Zawody marszowe

Regulamin zawodów marszowych:

1. Organizatorem zawodów marszowych jest Towarzystwo „Strzelec”.

2. Udział w przedsięwzięciu jest nieodpłatny.

3. Marsz odbywa się 23 lutego 2020 roku w godzinach 7.45.-12. Zbiórka uczestników o godz. 7.45.

4. Marsz przeprowadzony  zostanie na trasie z Łodzi do Dobrej k. Strykowa.

5. W Marszu mogą brać udział drużyny reprezentujące młodzież szkolną, strzelecką i harcerską.

6. Każda z organizacji oraz szkół może wystawić nieograniczoną liczbę drużyny.

7. Drużyny liczą po 4 osoby.

8. Na trasie Marszu rozegrane zostaną trzy konkurencje:

– rzut granatem do celu na odległość 20 metrów,
– strzelanie z pistoletu pneumatycznego do tarcz biathlonowych na odległość 10 m,
– bieg na orientację na czas.

9. O liczbie zdobytych punktów decydować będzie miejsce zajęte w każdej konkurencji. Za pierwsze miejsce drużyna otrzymuje N punktów, gdzie N oznacza liczbę startujących drużyn. Za drugie N–1, za trzecie N–2 itd.

10. W przypadku równej liczby punktów o kolejności decydować będzie czas pokonania trasy Marszu.

11. Dla najlepszej drużyny przewidziane są nagrody rzeczowe.

12. Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: komendant@towarzystwo-strzelec.pl do 20 lutego 2020 r.

13. Powrót do Łodzi busami z Dobrej lub autobusem linii 60 z Imielnika Nowego.

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *