Uroczystości imieninowe Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Towarzystwo „Strzelec” było współorganizatorem uroczystości imieninowych Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

W południe rozpoczęła się część artystyczna , przygotowana przez uczniów łódzkiej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej. W programie pojawiły się wiersze i piosenki związane z osobą Pierwszego Marszałka Polski, a zgromadzeni uczestnicy otrzymali imieninowe cukierki.

Kolejna część
obchodów odbyła się na Skwerze im. Związku Strzeleckiego-„Strzelca”, przed Pomnikiem Józefa
Piłsudskiego. Prezes SKPJP Stanisław Świerkowski przypomniał wybór myśli Józefa Piłsudskiego, a
następnie odbyła się uroczystość Przyrzeczenia Strzeleckiego.

Przyrzeczenie złożyło trzech nowych członków Towarzystwa „Strzelec”.

Ja, wstępując w szeregi Towarzystwa „Strzelec” przyrzekam i ślubuję: Przez całe życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nad wszystko inne, wyższe dla mnie będzie, niepodległości jej zawsze bronić gotów będę do ostatniej kropli krwi, służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą…

fragment treści przyrzeczenia Towarzystwa „Strzelec”

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów przez przybyłe pod Pomnik delegacje. Członkowie Towarzystwa „Strzelec” udali się następnie na ul. Wschodnią 19, gdzie złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Komendantowi.

Popołudniowe obchody, w których wzięli udział strzelcy miały miejsce w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Profesor Przemysław Waingertner wygłosił prelekcję poświęconą związkom Naczelnika z literatami, poczynając od inspiracji, jakie znajdował w ich utworach, poprzez świadectwo Jego działalności, jakie dawali oni w swej twórczości, a kończąc na zróżnicowanym stanowisku jakie wobec Józefa Piłsudskiego zajmowali .

Następnie odbyła się część
artystyczna, w której zaprezentowane zostały utwory z czasów, w których żył Komendant. Nie zabrakło także odczytania życzeń imieninowych dla Ziuka nadesłanych do Biblioteki, a wśród nich znalazły się powinszowania z Nowej Zelandii i Nowego Jorku.


Pozostałe relacje:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *