„Mocny początek”

Na przestrzeni września i października 2021 r. realizowany był przez Towarzystwo „Strzelec” projekt „Mocny początek – szkolenie młodzieży klas mundurowych”, który wspófinansowany był ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Wzięło w nim udział pięćdziesięciu uczniów, którzy szkolili się głównie z zakresu musztry, pierwszej pomocy i taktyki. Dodatkowo uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami strzelania z broni sportowej i bojowej, a także odbyli strzelania z kbks na 50 m oraz z broni kal. 9 mm na 25 m.

Szkolenie przeprowadzone zostało w Łodzi oraz Grotnikach (tu odbył się trzydniowy obóz szkoleniowy) i skierowane było dla uczniów klas pierwszych w szkołach z klasami o profilu mundurowym. Miało ono im pomóc w szybkim wejściu w tryby działania szkół i dać im podstawy do dalszego rozwoju swoich zainteresowań i pasji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *