Towarzystwo „Strzelec”

„Mocny początek” – Szkolenie medyczne

Poczynając od końca września do końca października odbywały się zajęcia szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów klas o profilu mundurowym, w ramach projektu „Mocny początek – szkolenie dla młodzieży  klas mundurowych”.

W ramach szkolenia każdy z uczestników brał udział w pięciogodzinnych zajęciach, w czasie których miał okazję do zapoznania się z zasadami udzielenia pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia oraz obsługi defibrylatora. (BLS + AED).

Projekt, w ramach którego odbywały się szkolenia, dofinansowany został ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *